Kilpailijaryhmä

Kilpailijaryhmä

Urheilijan tavoitteena saavuttaa arvokilpailumitali lähivuosina

Valmennuksen lähtökohtana on olemassa saatavilla olevan tiedon analysointi esitetyn aineiston pohjalta. Tekninen valmius, olemassa olevat ominaisuudet, sekä muiden tarvittavien taustojen (huolto, ravinto, olosuhteet) analysoinnin jälkeen tehdään yksilöity harjoitussuunnitelma, toteutusohjelma ja kilpailusuunnitelma vastuualueittain ja henkilöittäin asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi.

”On helpompi päästä perille kun tuntee tien”